Brigády

Absolutně prioritní akcí je dodělat a zprovoznit sádky před prodejnou Konzum.

Důvodů je několik:

  • Na stavbě rybníčků bylo odpracováno značné množství usilovné práce našich členů 
  • Upravené rybníčky docela zpříjemnily prostor před prodejnou
  • Podstatně omezují kapacitu líhně a tím snižují příjem organizaci

Pak ale přišla vydra říční a zcela veškerou násadu ryb zdecimovala. Dnes je to již rodinka. Celé dílo začalo pomalu chátrat

Bylo nutno všechno vyčistit a vybudovat ochranu proti predátorům a tak se k dnešnímu dni představují v novém kabátě.

Nově zrekonstruované rybníčky

Bylo nutné tak skácet obrovskou olši u hráze rybníčků. Vyžadovalo to kaskadérský přístup

Další etapou je realizace „Projektu“

I. etapa

Rekonstrukce nátokové a sedimentační jímky

Pomocí techniky uložena skořepina jímky na své místo. Budou následovat úpravy přítoku, odtoku,přepadu a odkalování.

Vítáme vás na našich webových stránkách www.rybari-nekor.cz