Dospělí

Členská základna se sestává :

 • Celkem 106 členů.
 1. 82 dospělých
 2. 6 mladistvých (15 – 18 let) – stejná práva a povinnosti jako dospělí
 3. 18 mládeže 8 – 15 let

Činnost organizace se řídí Stanovami Svazu a Jednacím řádem Svazu

Usnesení z výroční členské schůze MO ČRS Nekoř
konané dne 7.5.2022

 1. VČS bere na vědomí zprávu jednatele o stavu členské základny členů celkem
  106 členů – dospělých 82, dorost 6, mládež 18. Dle sdělení mandátové komise se jednání VČS
  zúčastnilo 28 dospělých, 0 dorost, 1 mládež. Omluveno 36 dosp., účast 34,2.%. VČS byla
  po 15 minutách dle čl. 8 odts. 3 Stanov ČRS usnášeni schopná.
  VČS volí členy mandátové komise: Brožek Zdeněk, Zbyněk Hrdina, Strasmeier Radek
  VČS volí členy návrhové komise: J. Pomikálek, J. Janyš, R. Čáp
  VČS volí členy volební komise: Lehký P, Dostálek J., JUDr. Maleček J. VČS
  jmenuje zapisovatele: J. Dostálek
 2. VČS schvaluje zprávu předsedy, hospodáře a jednatele o činnosti MO v roce 2021 a schvaluje
  plán činnosti pro rok 2022.
 3. VČS schvaluje zprávu ekonoma o výsledcích hospodaření v roce 2021, a souhlasí s
  navrženým rozpočtem pro rok 2022
 4. VČS bere na vědomí zprávy vedoucího mládeže.
 5. VČS bere na vědomí zprávu dozorčí komise.
 6. VČS schvaluje členský příspěvek podle § 3 odst. 4 písm. a, c) Stanov -stanovuje i pro další období jednorázový vstupní příspěvek 200,- Kč, počet brig. hodin 7/rok nebo finanční úhradu 150,-Kč/1 hod. pro všechny členy. Nutnost odpracování členských povinností, nebo provést úhradu brig. povinností vždy do konce kal. roku. Rozhodnutím o osvobození od této povinnosti z vážných důvodů pověřuje VČS výbor MO. Dále schvaluje osvobození dle čl. 3, odst. 5 písm b) jednacího řádu od dovršeného 65 roku věku a pro ženy.
  Dále stanovuje odměnu za 40 osobně odpracovaných hodin – povolenku zdarma, druhou za 60 odpracovaných hodin – a to včetně členů výboru.
 7. VČS ukládá výboru dodržovat předsedou navržený plán práce.
 8. VČS schvaluje počet členů výboru na 10. Volí členy Výboru: BROŽEK Zdeněk, ČÁP Michal, ČÁP Radim, JANYŠ Jiří, KORÁB Radislav Ing., KREJSA Miloš Mgr., KLÍŽ Miloslav, KUČÍREK Jaroslav MUDr., POMIKÁLEK Jiří Ing., STRASMEIER Radek
 9. VČS volí 3 členy dozorčí komise: LUX Milan st., PAPCUN Marek, HEJKRLÍK Daniel
 10. VČS ukládá výboru udržovat zarybnění revíru, odchov plůdku a ryb pro vysazování do
  místního revíru.
 11. VČS ukládá výboru MO pokračovat v činnosti ryb. kroužku mládeže.
 12. VČS pověřuje výbor MO uspřádáním místních rybářských závodů 4.6. 2022, a rybářského táboráku 18. 6. 2022, , jako srpnového rybářského posezení. Podílet se na akcích spolků v obci Nekoř. Zajistit prodej vánočních kaprů v obci. Dále pověřuje výbor, dle potřeb organizace, možností svolání další členské schůze v roce 2022.

Dostupné materiály:Zpráva hospodáře na VČS-2022


Zpráva líhňaře na VČS-2022

Výtahy se zápisů výroční členských schůzí a zápisy z jednání výboru organizace z minulých roků najdete v archivu pod hledaným rokem,

Co je nového s projektem přístavby sádek

Sádky jsou prakticky hotové, zbývá jen dokončit ochranu proti predátorům.

Úkoly, které je zapotřebí udělat:

 • zasíťovat sádky a rybníky a přeložit elektrický plot – do začátku října
 • přetřídit dvouroky a rozdělit je do 2 sádek- do poloviny října
 • vypustit rybníky a opravit dělící hráz – do konce října
 • přestěhovat ročky do opravených rybníků – první týden v listopadu
 • slovit remonty a roztřídit na jikrnačky a mlíčáky – do poloviny listopadu

rybari-nekor-5STÁHNOUT

Vítáme vás na našich webových stránkách www.rybari-nekor.cz