Líheň

Pro zpřehlednění byla předchozí část přesunuta do Archivu , část 2020, jako PDF „Líheň“

Zatím co v předchozích letech nebylo nic neobvyklého mít k výtěru 200 i více matek s produkcí 120.000 jiker a více, jejich počet postupně klesal na 49 v roce 2017 a 30 v roce 2018. Tak že jsme dnes rádi když vytřeme 20.000 kusů jiker alespoň k reprodukci na vysazení do chovných potoků.

Při stavbě dálnice chráníme téměř každého brouka, ale situace že vymírá tradiční druh ryb nikoho nezajímá. Korespondenci, která byla na toto téma vedena by zabrala příliš místa na této stránce a proto pro ty, které by zajímala dávám odkaz na zvláštní stránku z názvem „Projekt“

Nabídka pro brigády (stav vašich hodin najdete na stránce pro členy)

Co je nového v líhni

  1. Podařilo se najít místo úniku vody ze spodního rybníčku a ošetřit tak, aby voda již neutíkala.Kritická stěna zajištěna ještě folií. Zbývá položit opět kamenný obklad stěny a dokončit opravu výpustě novými šubry.
  2. Dokončuje se kolem obou rybníků osazení pro umístění elektro-plotu jako ochrana proti vydře.
  3. Ke zdárnému vývoji jiker PdF 86 se provedlo osazení přívodu vody topným kabelem a zateplení isolací hliníkovou folií a tubexem.

Obsazení líhně rybami (k 6.11.2020)

  1. Rychlený siven (Si(1.5)) 200 ks v dolním rybníčku u Konzumu
  2. PdF(3) – generační duhák 50 ks v horním rybníčku u líhně
  3. Pd(1/2) – 4.000 v rybníčku I. před Konzumem

Takhle vypadali naši duháci v půlroce

Toto jsou naši duháci (PdF) v dospělé formě

V listopadu jsme provedli rekonstrukci líhně a klubovny

Vítáme vás na našich webových stránkách www.rybari-nekor.cz